Δευτ. – Παρασ. : 7:00 – 15:00
+ 30 210 420 7777

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Η Πολιτική Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας που εφαρμόζουμε ανανεώνεται ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Κάθε έτος, γίνεται ανασκόπηση της Πολιτικής με σκοπό την περαιτέρω βελτίωσή της.

Στην ΜΑΡΙΝΗΣ Α.Ε., δεν διαπραγματευόμαστε την ποιότητα. Ποιότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας μας, από την επίτευξη συμφωνίας με τον πελάτη, μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου. Στόχος μας είναι να παραδίδουμε έργα υψηλών προδιαγραφών, τα οποία διακρίνονται για την τεχνική αρτιότητα και την αδιαμφισβήτητη ποιότητά τους, ανταποκρινόμενοι στις επιθυμίες, απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών μας.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ