Δευτ. – Παρασ. : 7:00 – 15:00
+ 30 210 420 7777

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Η Εταιρεία ΜΑΡΙΝΗΣ Α.Ε. αναλαμβάνει την προμήθεια, μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, καθώς και την επισκευή γεννητριών (Η/Ζ). Τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως εφεδρική πηγή ενέργειας σε περίπτωση διακοπής στο δίκτυο της ΔΕΗ ή ως κύρια πηγή ενέργειας όπως σε εργοτάξια, περιοχές αποκομμένες από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Γι’ αυτό τον λόγο τα Η/Ζ πρέπει να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, πράγμα που διασφαλίζεται από  το έμπειρο τεχνικό δυναμικό της εταιρείας μας, προκειμένου τόσο το Η/Ζ όσο και ο Πίνακας Μεταγωγής του να λειτουργούν άριστα.