Δευτ. – Παρασ. : 7:00 – 15:00
+ 30 210 420 7777

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πίσω από κάθε επιτυχημένο κατασκευαστικό έργο, κρύβεται μία άρτια δομημένη τεχνική μελέτη. Το πρώτο βήμα προς την επιτυχία είναι αναμφισβήτητα  ο σωστός σχεδιασμός, σύμφωνα με τις τεχνικές ιδιαιτερότητες και ειδικές απαιτήσεις του κάθε έργου. Στην ΜΑΡΙΝΗΣ Α.Ε., έχουμε δημιουργήσει μία ισχυρή ομάδα έμπειρων μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, που αναλαμβάνει τόσο την εκπόνηση μελετών οικοδομικών και βιομηχανικών έργων, όσο και την αδειοδότησή τους, άμεσα και αποτελεσματικά.

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε και την επίβλεψη των τεχνικών εργασιών, ώστε να διασφαλίζουμε ότι κάθε έργο υλοποιείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας. Οι μηχανικοί μας παρακολουθούν στενά την πορεία των εργασιών, παρέχοντας ολοκληρωμένη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας κατασκευής. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα σας, από την αρχή έως και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου σας.