Δευτ. – Παρασ. : 7:00 – 15:00
+ 30 210 420 7777

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ – ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Η Εταιρεία ΜΑΡΙΝΗΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξής της και της διεύρυνσης του κύκλου των δραστηριοτήτων της επεκτείνεται και στον τομέα των Υποσταθμών Μέσης Τάσης και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου οτιδήποτε αφορά στην ίδρυση και λειτουργία ενός υποσταθμού μέσης τάσης. Από την αρχική μελέτη, την κατασκευή, την προμήθεια, την εγκατάσταση και την αδειοδότησή του, έως τη λειτουργία του υποσταθμού, συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης ολόκληρου του εξοπλισμού, για τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του.

Η Εταιρεία μας, χάρη στη μακροχρόνια πείρα της στον τομέα των τεχνικών έργων, στην υψηλή τεχνογνωσία της, στη διαρκή ενημέρωσή της πάνω σε όλες τις νέες εξελίξεις και καινοτομίες, στη στελέχωσή της από άρτια εκπαιδευμένους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς και εξειδικευμένους τεχνικούς (Ηλεκτρολόγους και Μηχανικούς) και διαθέτοντας τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό, μπορεί να προβεί στην εκτέλεση και του πιο απαιτητικού έργου εγγυώμενη την υψηλή ποιότητα της κατασκευής του υποσταθμού και την απόλυτη ασφάλεια της λειτουργίας του. Επίσης, η Εταιρεία μας διασφαλίζει μέσω συμβολαίων τη συνεχή συντήρηση του υποσταθμού με επισκέψεις και υπηρεσία «Stand-By», ανταποκρινόμενη άμεσα σε κάθε ανάγκη και απαίτηση του εκάστοτε πελάτη.

Επιπρόσθετες παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Μετρήσεις διηλεκτρικής αντοχής καλωδίων μέσης τάσης και μετασχηματιστών
  • Αντίσταση γείωσης υποσταθμών σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς και σε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς
  • Θερμογράφηση εξοπλισμού μέσης και χαμηλής τάσης για έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη σφαλμάτων
  • Ανασύσταση, αντικατάσταση και συμπλήρωση ελαίου σε μετασχηματιστές και χημικές αναλύσεις ελαίου μετασχηματιστών
  • Μέτρηση και καταγραφή άεργου και πραγματικής ισχύος καθώς και μελέτη διορθώσεως του συντελεστή ισχύος ( cosφ ).
  • Έλεγχος και πιστοποίηση εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD
  • Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού μέσης και χαμηλής τάσης.